Our restaurant

Historie


I året 1897 oprettedes Danmarks første arbejdersejlklub - Øresunds Sejlklub "Frem".

​ Som navnet antyder var klubben et led i den kæde af arbejderidrætsorganisationer, der blev oprettet omkring århundredeskiftet, men indenfor specielt sejlsport var det en absolut nytænkning. ​ Klubben voksede i årenes løb, og nu er den en mellemstor sejlklub med ca. 700 medlemmer. Vi er i dag den ene af de tre klubber, der forpagter og driver A/S "Svanemøllehavnen", og vi har stadig vor bådplads og vort klubhus beliggende i skyggerne af Svanemølleværket. ​Svanemølle havn er nordeuropas største lystbådehavn, havnen har 1092 kajpladser, og bliver besøgt af omkring 3000 gæster årligt. Gennem hele sommeren afholdes kapsejladser, ungdomsejladser samt diverse regatter for de ca. 8000 medlemmer fra de 3 sejlklubber og 4 roklubber som er aktive hele sommeren. I klubhuset ligger vores hyggelige restaurant som er åben for medlemmer, så vel som ikke medlemmer. Disse lokaler kan også benyttes som selskabslokaler. ​ På snarligt gensyn i Restaurant Sejlklubben Frem


Restaurant Sejlklubben Frem